Giới thiệu

DIRTY COINS STUDIO

FOUNDING DATE 01/01/2016
 

TP.HCM
 Based I: 17 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
 Hotline : 0933800190
 Based II: 7 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 
 Hotline 0936551220

Hà Nội
 Based I: 121 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 Hotline: 0933800190