Chính sách Thẻ Thành viên

Định nghĩa và quy định về thẻ:

Thẻ thành viên DirtyCoins là tài sản của công ty TNHH DirtyCoins. Bằng việc sử dụng thẻ, bạn được xem như đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện của DirtyCoins .

Vui lòng xuất trình thẻ trước khi giao dịch để được bảo đảm quyền lợi tối đa. Chúng tôi sẽ không giải quyết nếu hoá đơn đã được in ra trước khi xuất trình thẻ thành viên hoặc bạn quên mang thẻ theo.

Thẻ thành viên DirtyCoins chỉ dành cho chủ sở hữu được ghi nhận khi đăng ký trên hệ thống, không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện ra bất kì dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành khoá thẻ vì mục đích bảo mật mà không cần báo trước.

Điều kiện đăng ký thẻ thành viên DirtyCoins:

Hạng thẻ New:

- Với hoá đơn tích lũy từ 1,000,000đ/năm: khách hàng là thành viên New.

Hạng thẻ Bronze :

- Với hoá đơn tích lũy từ 5,000,000đ/năm: khách hàng là thành viên Bronze.

Hạng thẻ Silver:

- Với hoá đơn tích luỹ từ 20,000,000đ/năm: khách hàng nhận ngay thẻ Silver.

Hạng thẻ Gold:

- Với hoá đơn tích luỹ từ 50,000,000đ/năm: khách hàng nhận ngay thẻ Gold.

Hạng thẻ Platinum:

- Với hoá đơn tích luỹ từ 100,000,000đ/năm: khách hàng nhận ngay thẻ Platinum.

Hạng thẻ Diamond:

- Với hoá đơn tích luỹ từ 150,000,000đ/năm: khách hàng nhận ngay thẻ Diamond.

 (Thẻ Private gồm hai hạng mức Platinum và Diamond)

Lưu ý:
[1] Trong năm, nếu khách hàng đang xếp hạng Silver mà mức chi tiêu đội lên thì nâng hạng tương ứng.
[2] Cuối mỗi năm (31 tháng 12), nếu khách hàng không duy trì được hạng mức chi tiêu mua sắm thì sang năm bị rớt hạng tương ứng.
[3] Hạng thẻ Platinum và Diamond sẽ sử dụng chung 1 loại thẻ "Private Club"
[4] Ưu đãi mừng sinh nhật giảm 10%/hóa đơn không áp dụng đồng thời với các chương trình khác