• Special

Mystery Pack

550.000₫

Chi tiết sản phẩm:
• Pack 01 bao gồm 02 sản phẩm T-Shirt (không bao gồm Polo).
• Pack 021 bao gồm 03 sản phẩm T-Shirt (không bao gồm Polo).
• Sau khi đặt hàng thành công, nhân viên CSKH của DirtyCoins sẽ liên hệ bạn theo thông tin trong đơn hàng.
• Bạn sẽ được tự chọn tùy ý 1 sản phẩm T-Shirt đổi với Pack 01 và 2 sản phẩm T-Shirt đối với Pack 02.
• Sản phẩm T-Shirt còn lại bạn sẽ được tư vấn cá nhân theo sở thích và nhu cầu của bản thân để DirtyCoins có thể khiến bạn bất ngờ nha!

Logo Pendant

139.000₫

Wreath Logo Pin

139.000₫