BXD - Checker pants

700.000₫

Chi tiết sản phẩm: 
• 100% Polyester.
• Hình in chuyển nhiệt.
• Nút bụng và khóa kéo kim loại có logo.