Logo Minimal Packback (3 phối màu)

190.000₫ 590.000₫

Chi tiết sản phẩm:
• Chất liệu da P.U cao cấp
• Lót dù trong
• Khóa đồng cao cấp
• 1 Ngắn lớn được chia 2 phần, 2 khóa kéo
• 1 Ngăn phụ phía trước với 1 với khóa kéo
• 2 ngăn phụ hai bên với 1 khóa kéo

Signature Y Zipped Wallet

275.000₫ 550.000₫

Hoodie Big Logo Season 2020

290.000₫ 549.000₫
+4 COLOUR
+4 COLOUR

Mighty Tigers Shirt (3 phối màu)

190.000₫ 495.000₫

Basic Beanies (5 phối màu)

99.000₫ 200.000₫

Unicorn Hoodie (2 phối màu)

250.000₫ 550.000₫