BOB T-shirt (Dark Green)

400.000₫

Chi tiết sản phẩm: 
• Sản phẩm 100% cotton. 
• Form áo cơ bản.
• Hình in được in ở trước ngực và lưng áo.

Graffitee (Red)

350.000₫

Graffitee (White)

390.000₫

Graffitee (Black)

390.000₫